خیس ترین گردهمایی مدیران
ولز شمالی ،شمالی ترین منطقه غیر رسمی ولز می باشد که کوه های گوناگون ، سواحل فوق العاده و زیبایی  منحصر بفرد و جادویی دارد به طوریکه با یک مرتبه بازدید از این منطقه به شدت تحت تاثیر قرار خواهید گرفت.

Top