گرم ترین گردهمایی مدیران
جنگل های آمازون حداقل 55میلیون سال قدمت دارند که در آن می توان از بزرگترین رودخانه جهان بازدید کرد.آمازون دارای بزرگترین اکوسیستم  آب شیرین نیز می باشد همچنین  در این منطقه می توان بازدید از بزرگترین جنگل های گرمسیری جهان را تجربه کرد. حیات وحش خالی از سکنه این مکان دیدنی ترین نقطه این سیاره است که 20% از اکسیژن جهان را نیز تامین می کند.

Top